Cuộc đời này rất cần tình thương
Như vạn vật, cần ánh thái dương
Như con thơ, cần bầu sữa mẹ
Như trưa hè, cần gió biển khơi.

Có tình thương, người đói được ăn, trẻ nghèo vui sống, người bệnh qua cơn
Có tình thương, cây khô nẩy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm
Có tình thương, loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc
Có tình thương, phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau

Chúng ta hãy, nuôi dưỡng tình thương
Để lòng mình, chan chứa yêu thương
Để muôn loài, sống trong nhân ái
Để trái đất, mãi mãi xanh tươi
Để nụ cười, luôn nở trên môi.

(ST)