Lòng tham ác, có nào đâu tưởng nghĩ
Miễn cho mình, thỏa dạ tánh cuồng si
Khỏi lòng tham, nào có kể chi chi
Sao thỏa chí, thỏa lòng mong ước muốn.

Lòng tham ác, trào dâng càng đi xuống
Biết bao giờ, đầy túi của lòng tham
Tham vợ con, tiền bạc chẳng có nhàm
Tham nhà cửa, đất vườn ôi không đáy.

Tham danh lợi, đâu nghĩ gì quấy phải
Miễn sao mình, đạt mục đích thì thôi
Vì muốn ham, mà làm việc bại tồi
Gây thảm họa, muôn triệu người đau khổ.

Lòng tham ác, đến cùng sâu tột độ
Gây chiến tranh, cướp đoạt nước yếu hèn
Ỷ sức mình, mạnh bạo lấn lướt quen
Hết nước nọ, nước kia càng gây hấn.

Lòng tham ác, tạo biết bao thù hận
Nên oan gia, quả báo chất chồng chồng
Không biết rành, cho đời quá bất công
Nhưng sự thật, là luân hồi vay trả.

Lòng tham ác, gieo nhân thì có quả
Quả bởi nhân, do nhiều kiếp xoay vần
Vậy khuyên người, hãy tích đức tu nhân
Hầu tránh khỏi, nợ luân hồi vay trả.

(ST)