Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ là một nét văn hóa, xin giới thiệu đến quý bạn đọc nhận biết chiếc áo của các nhà tu hành tại đất nước Việt Nam này.

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ

Nói đến bộ áo quần thì chúng tôi liên tưởng đến câu nói của thế gian “bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng không có áo thì không phải là thấy tu”. Vậy có người cho rằng “Chiếc áo không làm nên thầy tu” hay “đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Là thầy tu nhưng không có áo thì không ai nhận ra là thầy tu nhưng ai mặc áo thầy tu cũng chưa hẳn là thầy tu, nghĩa này giống vế đầu. Chỉ có cung cách ứng xử mới giúp ta biết đó có phải là thầy tu thật sự hay không.

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ

Chư ni Khất sĩ, những hình ảnh triển lãm này tại lễ Hội thảo hoằng pháp toàn quốc tại Vũng Tàu 2015 vừa qua.

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Tập sự Khất sĩ
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Chư ni Bắc Tông

Bạn Minhtri-tram bàn về “nhưng không có áo thì không phải là thấy tu” Câu này sai rồi, bộ áo không làm nên thầy tu thì đúng vì áo không ảnh hưởng gì đến chuyện tu hành, cũng như không phải ai mặc áo công an đều làm công an được, nhưng công an thật mà mặc áo thường (công an chìm) cũng là công an, người tu hành không mặc áo thầy tu thì vẫn tu hành được.

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Nữ tu Nam Tông

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ

Bộ áo là điều kiện cần, thiếu áo không thể là thầy tu. Áo không phải là điều kiện đủ để trở thành thầy tu, cái tâm của thầy tu hợp với áo thì mới thành thầy tu.

Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Nhà sư Nam Tông
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Chư ni Nam Tông
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Chú tiểu Nam Tông một hình ảnh dễ thương
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Chú tiểu Bắc tông
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Bộ áo chư tăng Nam Tông
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Chư Tăng Khất Sĩ
Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ
Nhà sư Nam Tông

Dù mặc y phục nào cũng là gọi là người tu, tu hành là hướng đến sự an lạc và giải thoát đó mới chính là nhà tu hành. Chứ không phải mặc y phục Nam tông, Bắc tông hay khất sĩ mới giải thoát.

(Võ Tùng Am / Phật học đời sống)

Bài liên quan