Tùy duyên
Trôi cứ để trôi
Trôi qua chìm nổi với đời khổ đau
Trôi lững thững, trôi chậm mau
Khổ đau cũng có nhiệm mầu an vui
Trôi đi, chưa thấy trôi lùi
Tâm nhiên trôi với dòng xuôi tháng ngày
Tùy duyên
Trôi với dòng say
Quả ung, trái đắng xòe tay đón mừng
Trôi theo vay trả không ngừng
Lên ghềnh xuống thác bao lần thêm khôn
Tùy duyên
Trôi với dòng hoang
Trả vài món nợ vẫn còn vướng vai
Rắc gieo hạt mới một vài
Tùy duyên
Tạo tác
Ngày mai trôi về.

Tâm Không Vĩnh Hữu