(PPUD) Viết để gợi nhớ Tuổi thơ – Thích Chơn Phương

Tặng Tư Huôn, Hiên Nguyên Thanh, Quang Trinh
và các bạn thân trong gia đình Facebook………

Trung thu

Đâu rồi cảnh cũ thân quen
Vót tre tìm giấy dán đèn kéo quân
Hằng Nga ghé mắt dương trần
Mỉm cười nghĩ chuyện xa gần ngày xưa

Trung Thu nay đã bao mùa
Cây đa chắc hẳn già nua lắm rồi
Nhân Rằm Tháng Tám xin mời
Nàng Trăng Chú Cuội xuống chơi một lần…

Kính Mời :
THÍCH CHƠN PHƯƠNG

Theo Phật Pháp Ứng Dụng