Mọi khổ đau của chúng ta là do vướng mắc trong mớ bòng bong của những vấn đề thế gian mà ra.

Nhờ thấy rõ bản chất thực của cuộc đời mà một người tu tập giới. Giới có nghĩa là khép mình vào kỷ luật, theo một hình thức đạo đức nào đó.

tu theo phat co kho khongMột người có trí và siêng năng sẽ biết cách làm thế nào để lần ra căn nguyên của các vấn đề và ít ra cũng vượt qua được một số trong đó.

Đức Phật đưa ra cho chúng ta hãy sống thiện, chuyên cần và hành động một cách hiểu biết nếu muốn giải quyết những vấn đề của chúng ta.

Không có phương pháp thực hành nào khác để có được một giải pháp cuối cùng cho những vấn đề.

Khi gặp những rắc rối chúng ta thường đi đến những người khác để xin lời khuyên. Có thể những người này sẽ đề nghị chúng ta đi đến cầu nguyện các vị thần.

Tuy nhiên đây không phải là cách giải quyết của Đức Phật. Ngài khuyên chúng ta hãy tiếp cận trực tiếp những vấn đề bằng cách phân tích chúng và phát hiện xem chúng xuất phát từ đâu?

Chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho những người khác.
Nếu chúng ta thành thật với chính mình chúng ta có thể tự mình lần ra nguồn gốc của vấn đề được.

Hãy nhớ câu nói rằng khi chúng ta chỉ một ngón tay vào người khác, thì ba ngón kia cũng đang chỉ ngược lại chúng ta.

Trong hành động tốt nào cũng có ít kết quả xấu.
Ngược lại trong hành động xấu nào cũng có vài kết quả tốt.

Rắc rối ở đây là khi gặp phải một vấn đề, chúng ta thường bị đau khổ nhiều hơn do tạo ra những kẻ thù và hoài nghi tưởng tượng.
-st-

Bài liên quan