(PPUD) Tung Lin Kok Yuen là một tổ chức từ thiện Phật giáo trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trụ sở chính của nó là một tòa nhà cổ kính của Hồng Kông đứng sừng sững tại Shan Kwong Road trong Happy Valley.

Ban đầu, Tung Lin Kok Yuen là một trường Phật giáo duy nhất đào tạo cho trẻ em gái. Ngôi trường do bà Lady Clara Hồ Tùng (người vợ thứ hai của Sir Robert Ho Tung) sáng lập vào năm 1935. Hiện nay, Tùng Lin Kok Yuen có cả 3 cơ sở giảng dạy ở Hồng Kông: Trường Trung học Po Kok, Trường Tiểu học Po Kok, và Chi nhánh Trường Po Kok. Tung Lin Kok Yuen khởi xướng và tiếp tục duy trì một chương trình giáo dục Phật giáo tại Đại học Hồng Kông và đã giúp quỹ nghiên cứu Phật giáo ở Canada hoạt động rất hiệu quả. Những hình ảnh này là một bản chụp Tung Lin Kok Yuen vào thế kỷ 21. Tòa nhà vẫn giữ được kiến trúc Trung Hoa và một số cấu trúc mang ảnh hưởng của Phương Tây cổ điển. Tung Lin Kok Yuen đã được chính phủ Hồng Kông xác nhận là một tòa nhà có giá trị lịch sử từ năm 2009, và sẽ luôn luôn vẫn là một phần không thể thiếu của thành phố và di sản Phật giáo thời hiện đại.

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Tung Lin Kok Yuen - Ngôi trường Phật giáo ở Hồng Kông

Gia Linh lược dịch
Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Bài liên quan