Đời người ai cũng ước mơ
Mơ danh, mơ lợi, người mơ sắc tài
Quanh năm khổ nhọc miệt mài
Cũng vì hạnh phúc tương lai của mình.

Chị mơ giàu có, đẹp xinh
Anh mơ quan chức, nhân tình dễ thương
Người mơ thâu tóm thị trường
Kẻ mơ bá chủ quân vương trên đời.

Ước mơ thúc đẩy con người
Hướng về phía trước, sáng ngời tương lai
Người mơ đủ đức, đủ tài
Giúp dân, giúp nước mỗi ngày thăng hoa.

Kẻ mơ danh lợi, vinh hoa
Phì thân, hại nước, sa đà truy hoan
Người mơ đẹp, kẻ mơ gian
Người vì nghĩa cả huy hoàng vươn cao.

Kẻ vào ngục tối, nhà lao
Cán cân nhân quả có nào sai đâu
Đời người sống được bao lâu
Mơ nhiều thêm đắm, thêm sầu lo toan.

Chi bằng bớt muốn, ít tham
Để cho thân khỏe, tâm nhàn thảnh thơi
Ăn ngon, ngủ tốt, vui cười
Đem thân cống hiến cho đời bình an.

Sống làm lợi ích chúng sanh
Đó là hạnh phúc trần gian nhất đời.

(ST)