Trần luân kiếm từng miếng ăn
Kiếp người cực khổ… khó khăn vô vàn
Mong sao trên khắp thế gian
Không còn đói khổ … chứa chan ân tình…

Thế giới sống trong hoà bình
Yêu thương đùm bọc, đẹp xinh nhân loài
Từ Bi ngự trị miệt mài
Trí tuệ sáng suốt … đức tài song tu.

Nhà nhà tan hết mây mù
Người người An lạc… cho dù bão giông
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Gió hoà – mưa thuận… đời không đói nghèo…

Mọi nhà vang tiếng hò reo
Hạnh phúc tràn ngập, suốt theo cuộc đời
Công bằng trải rộng khắp nơi
Muôn người như một, thảnh thơi an nhàn!

(ST)