Tuổi mình đã sắp sáu mươi
Vẫn như con nít bên Người kính yêu
Vẳng nghe câu hát ru chiều
Vẫn vòng tay Mẹ nâng niu tháng ngày
Huyết ngà những giọt còn đây
Nhiệm mầu tươm chảy nuôi bầy con thơ
Ngày xưa trôi đến bây giờ
Vẫn vòng tay Mẹ vô bờ yêu thương
Dẫu rằng nhăn héo da xương
Tuyệt  trần vô giá sắc hương cõi đời
Mình nay sắp sáu mươi rồi
Vẫn còn nhi ấu về đòi quà ngon
Vẫn vòng tay Mẹ ôm con
Thắm tươi một đóa hoa hồng cài lên
Mẹ còn, hạnh phúc vô biên
Vẫn vòng tay Mẹ thiêng liêng vô cùng!

Tâm Không Vĩnh Hữu