27 C
Ho Chi Minh
Monday, 20 November, 2017
Giảng sư Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải
522 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Thầy Thích Tuệ Hải

Thượng tọa Thích Tuệ Hải - thế danh: Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó có Mẹ, hai ông Anh và một người Chị xuất gia.

Năm lên năm tuổi Thầy bị chấn động khi nhìn tượng Phật ở nhà. Năm 1983 Thầy bị bệnh nặng, đọc được quyển “Dưỡng Sinh Hằng Ngày”, ăn dưỡng sinh số 7 được 21 ngày, hầu hết các bệnh tật đều hết. Tháng 7/1984 Thầy xin quy y tại Tịnh Xá Ngọc Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Tháng 1/1986 Thầy xin xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Lúc đầu không được ở Thường Chiếu phải ở Tu Viện Phước Hòa, sức khỏe rất kém.

Tháng 7/1986 Thầy được tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu, dưới sự giúp đỡ của thầy Thích Đắc Huyền.

Ngày Lễ Phật Thành Đạo năm 1986, Thầy được xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và được Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ cho Pháp danh Thích Tuệ Hải.

Năm 1994 Hòa Thượng quyết định cho Thầy đến nhận Trụ trì Chùa Long Hương, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay.

Kinh Hoa Nghiêm 86 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 86 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 04-06-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 4 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 4 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 01-06-2017
Kinh Hoa Nghiêm 85 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 85 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 04-06-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 3 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 3 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 01-06-2017
Kinh Hoa Nghiêm 84 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 84 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 28-05-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 2 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 2 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 25-05-2017
Kinh Hoa Nghiêm 83 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 83 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 28-05-2017
Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 1 - Thích Tuệ Hải

Hướng Dẫn Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ Bài 1 – Thích Tuệ Hải

Giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 25-05-2017
Phương Pháp Tọa Thiền - Thích Tuệ Hải

Phương Pháp Tọa Thiền – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai), năm 2016
Ý Chí Xuất Trần - Thích Tuệ Hải

Ý Chí Xuất Trần – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 16/10/2016
Thay Đổi Vận Mệnh - Thích Tuệ Hải

Thay Đổi Vận Mệnh – Thích Tuệ Hải

Giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 13/11/2016
Kinh Tứ Niệm Xứ 2 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 2 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Kinh Tứ Niệm Xứ 1 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 1 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 82 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 82 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 81 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 81 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 80 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 80 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 14/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 79 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 79 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 14/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 78 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 78 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 07/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 77 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 77 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 07/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 76 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 76 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 30/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 75 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 75 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 30/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 74 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 74 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 23/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 73 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 73 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 23/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 72 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 72 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 16/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 71 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 71 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 16/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 70 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 70 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 69 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 69 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 68 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 68 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 67 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 67 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 66 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 66 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/03/2017