28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Giảng sư Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải
481 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Thầy Thích Tuệ Hải

Thượng tọa Thích Tuệ Hải - thế danh: Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó có Mẹ, hai ông Anh và một người Chị xuất gia.

Năm lên năm tuổi Thầy bị chấn động khi nhìn tượng Phật ở nhà. Năm 1983 Thầy bị bệnh nặng, đọc được quyển “Dưỡng Sinh Hằng Ngày”, ăn dưỡng sinh số 7 được 21 ngày, hầu hết các bệnh tật đều hết. Tháng 7/1984 Thầy xin quy y tại Tịnh Xá Ngọc Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Tháng 1/1986 Thầy xin xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Lúc đầu không được ở Thường Chiếu phải ở Tu Viện Phước Hòa, sức khỏe rất kém.

Tháng 7/1986 Thầy được tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu, dưới sự giúp đỡ của thầy Thích Đắc Huyền.

Ngày Lễ Phật Thành Đạo năm 1986, Thầy được xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và được Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ cho Pháp danh Thích Tuệ Hải.

Năm 1994 Hòa Thượng quyết định cho Thầy đến nhận Trụ trì Chùa Long Hương, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay.

Kinh Hoa Nghiêm 54 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 54 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 01/01/2017

Kinh Hoa Nghiêm 53 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 01/01/2017
Kinh Hoa Nghiêm 52 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 52 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 25/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 51 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 51 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 25/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 50 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp

Kinh Hoa Nghiêm 50 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 18/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 49 - Thầy Thích Tuệ Hải giảng 2016

Kinh Hoa Nghiêm 49 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 18/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 48 - Thích Tuệ Hải giảng pháp 2016

Kinh Hoa Nghiêm 48 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 11/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 47 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 47 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 11/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 46 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 46 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 04/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 45 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 45 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 04/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 44 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 44 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 27/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 43 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 43 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 27/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 42 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 42 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 20/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 41 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 41 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 20/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 40 - Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2017

Kinh Hoa Nghiêm 40 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 13/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 39 - Thích Tuệ Hải thuyết pháp mới 2017

Kinh Hoa Nghiêm 39 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 13/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 38 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 38 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 06/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 37 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 37 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 06/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 36 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 36 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 30/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 35 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 35 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai), ngày 30/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 34 - Thầy Thích tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 34 – Thích tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai), ngày 23/10/2016

Kinh Hoa Nghiêm 33 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai), ngày 23/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 32 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 32 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai) ngày 09/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 31 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 31 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai) ngày 09/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 30 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 30 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (X. Long Tân, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai), ngày 02/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 29 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 29 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (X. Long Tân, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai), ngày 02/10/2016
Kinh Hoa Nghiêm 28 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 28 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (X. Long Tân, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai) ngày 25/09/2016

Kinh Hoa Nghiêm 27 – Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương (X. Long Tân, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai) ngày 25/09/2016
Kinh Hoa Nghiêm 26 - Thầy Thích Tuệ Hải giảng 2016

Kinh Hoa Nghiêm 26 – Thích Tuệ Hải

Thuyết giảng tại chùa Long Hương (Nhơn Trạch, Đồng Nai), ngày 18/09/2016
Kinh Hoa Nghiêm 25 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 25 – Thích Tuệ Hải

Thuyết giảng tại chùa Long Hương (H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai), ngày 18/09/2016