26 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 18 October, 2017
Danh mục Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Tuệ Hải. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Ý Chí Xuất Trần - Thích Tuệ Hải

Ý Chí Xuất Trần – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 16/10/2016
Thay Đổi Vận Mệnh - Thích Tuệ Hải

Thay Đổi Vận Mệnh – Thích Tuệ Hải

Giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 13/11/2016
Kinh Tứ Niệm Xứ 2 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 2 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Kinh Tứ Niệm Xứ 1 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 1 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 82 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 82 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 81 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 81 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 80 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 80 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 14/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 79 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 79 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 14/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 78 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 78 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 07/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 77 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 77 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 07/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 76 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 76 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 30/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 75 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 75 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 30/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 74 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 74 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 23/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 73 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 73 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 23/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 72 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 72 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 16/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 71 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 71 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 16/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 70 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 70 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 69 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 69 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 68 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 68 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 67 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 67 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 66 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 66 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 65 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 65 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 64 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 64 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 63 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 63 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 62 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 62 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 12/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 61 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 61 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 12/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 60 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 60 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 05/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 59 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 59 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 05/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 58 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải 2017

Kinh Hoa Nghiêm 58 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/02/2017
Kinh Hoa Nghiêm 57 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 57 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/02/2017