29 C
Ho Chi Minh
Monday, 21 August, 2017
Danh mục Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Tuệ Hải. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Hoa Nghiêm 70 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 70 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 69 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 69 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 09/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 68 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 68 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 67 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 67 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 02/04/2017
Kinh Hoa Nghiêm 66 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 66 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 65 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 65 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 64 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 64 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 63 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 63 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 62 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 62 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 12/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 61 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 61 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 12/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 60 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 60 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 05/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 59 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 59 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 05/03/2017
Kinh Hoa Nghiêm 58 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải 2017

Kinh Hoa Nghiêm 58 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/02/2017
Kinh Hoa Nghiêm 57 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 57 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 26/02/2017
Kinh Hoa Nghiêm 56 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 56 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/02/2017
Kinh Hoa Nghiêm 55 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 55 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 19/02/2017
Kinh Hoa Nghiêm 54 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 54 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 01/01/2017

Kinh Hoa Nghiêm 53 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 01/01/2017
Kinh Hoa Nghiêm 52 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 52 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 25/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 51 - Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 51 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 25/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 50 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp

Kinh Hoa Nghiêm 50 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 18/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 49 - Thầy Thích Tuệ Hải giảng 2016

Kinh Hoa Nghiêm 49 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 18/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 48 - Thích Tuệ Hải giảng pháp 2016

Kinh Hoa Nghiêm 48 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 11/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 47 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 47 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 11/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 46 - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 46 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 04/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 45 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 45 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 04/12/2016
Kinh Hoa Nghiêm 44 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 44 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 27/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 43 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 43 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 27/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 42 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 42 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 20/11/2016
Kinh Hoa Nghiêm 41 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải mới nhất

Kinh Hoa Nghiêm 41 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai) ngày 20/11/2016