27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Tuệ Hải

Thích Tuệ Hải

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Tuệ Hải. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Hoa Nghiêm 26 - Thầy Thích Tuệ Hải giảng 2016

Kinh Hoa Nghiêm 26 – Thích Tuệ Hải

Thuyết giảng tại chùa Long Hương (Nhơn Trạch, Đồng Nai), ngày 18/09/2016
Kinh Hoa Nghiêm 25 - Thượng tọa Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 25 – Thích Tuệ Hải

Thuyết giảng tại chùa Long Hương (H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai), ngày 18/09/2016
Kinh Hoa Nghiêm 24 - Thầy Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 24 – Thầy Thích Tuệ Hải

Bài pháp thoại Kinh Hoa Nghiêm 24 được Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch,...
Kinh Hoa Nghiêm 23 - Thầy Thích Tuệ Hải 2016

Kinh Hoa Nghiêm 23 – Thích Tuệ Hải

Bài pháp thoại Kinh Hoa Nghiêm 23 được Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch,...

Giá Trị Câu Niệm Phật – Thích Tuệ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=71kVzqshqaQ

Kinh Bát Đại Nhân Giác 2 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/ypgYuwDdcjA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 13 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/dXhwhupvAY8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/Emdav5ioDgU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/iWjIYNCGNb4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/bVldnbSVfOk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Hoa 1 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/XvmxQjHLg9o Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Hoa 2 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/mbRvOe2jkYM Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Hoa 3 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/XAbUpji0YRc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 5 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/j7lrLOaWyTk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Hoa 4 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/nix3JljXFyo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/KyyAEZ1Rk6Q Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 7 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/ic4P1z9dUv8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/p3fBByHGgxs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 68 Và 69 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/QhhIZsDqU6E Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/S134WKT_bdw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 70 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/JldT_qOMp50 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 10 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/b7zb_Fi3nos Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 71 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/pUQjW2kU-YY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 11 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/klYLrv1CPJY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 72 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/CVa73_oBQw4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Bát Đại Nhân Giác 12 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/p973j584pPY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 73 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/2gGfrmGy0M8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Lăng Nghiêm 81 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/nbTyaaAl-6Y Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...

Kinh Pháp Cú 66 – Thích Tuệ Hải

http://youtu.be/cEKljwirnq8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Đại đức giảng sư Thích Tuệ Hải thuyết giảng https://goo.gl/eqdtuZ Đăng ký (Subscribe)...