Cuộc đời rồi sẽ về đâu?
Khi còn mộng ước, ngọc châu lụa là
Chẳng cần nhìn chi đâu xa
Quanh ta đầy rẫy… bóng ma hình người!

Thế gian kẻ khóc người cười
Tìm đâu cuộc sống, vẹn mười như nhau?
Công bằng chắc chờ kiếp sau
Kiếp này quyền thế… áp nhau đoạ đày.

Khổ thân cho phận trâu cày
Đập đi hò đứng, giãi bày cùng ai
Nhiều người gánh chịu oan sai
Cóc ngồi đáy giếng, miệt mài khóc than.

Bể khổ tràn ngập trần gian
Làm sao nhẹ nhỏm, xua tan ưu phiền
Đẩy lùi danh vọng kim tiền
Cho tâm an lạc… giữa miền gió sương?

Cầu mong Phật Tổ chỉ đường
Cho người trần thế, nhịn nhường lẫn nhau
Cuộc sống tươi thắm sắc màu
Tâm từ trải rộng… khổ đau chẳng còn!

(ST)