Cuộc đời của mỗi người quan trọng nhất là bình an.

Giàu hay nghèo không quá quan trọng;

Tiền ít hay nhiều thường xuyên có là được.

Người già hay trẻ chỉ cần khỏe mạnh.

Người xấu hay đẹp chỉ cần nhìn thuận mắt là được.

Ai đúng ai sai không quan trọng, chỉ cần cảm thông chia sẻ lẫn nhau thì cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc./.

St