Tất cả mọi người đều có 24 tiếng/ngày.
 

Và đó là sự công bằng.

Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới, vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu.

Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới, vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi.

Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới, vì mình cũng có 24 tiếng để rèn luyện sức khoẻ.

Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống.

cuoc song von cong bang

Chúng ta đều có 24 tiếng, nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm…

Cuộc sống rất công bằng, nhưng LỰA CHỌN của mỗi người mới chính là điều không công bằng.

St