Không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này.
 

Nếu lòng bạn tràn đầy tình yêu thương, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng tràn ngập yêu thương.

Nếu lòng bạn chứa đầy thù hận, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng chứa chan thù hận. 

binh than
Còn như lòng bạn chứa đầy cảm ân, thì đâu đâu cũng thấy ngập tràn lòng cảm ân. 

Nếu bạn trưởng thành, mọi chuyện cũng đều sáng rõ như lòng bàn tay. 

Vậy mới nói, không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này.

Nếu không có chỗ nào để thoả mãn, chi bằng ta hãy cười ngây ngô. 

Nếu không có chỗ nào để so tài cao thấp, chi bằng ta hãy tự tại mừng vui. 

Nếu mọi chuyện đều không như ý, chi bằng ta hãy thản nhiên mà đón nhận.

St