Làm người, dù bạn lựa chọn thế nào cũng là quyền lựa chọn của bạn.

Bạn có thể chọn tiền tài làm lẽ sống.

Bạn có thể chọn danh vọng làm mục tiêu.

Bạn cũng có thể chọn người thân yêu là tất cả.

Bạn cũng có thể chọn một lý tưởng để thực hành suốt đời.

Bạn có thể phải sống cả đời để nhận ra. Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, đều biến ảo không ngừng. Không có một thứ gì là thường hằng bất biến.

Bạn bám vào cái gì, cái đó biến động sẽ làm bạn đau khổ. Có câu nói: “Nước mắt thế gian mênh mông như nước biển”.

Con người thường loay hoay tìm cách sống và xây đắp mọi thứ như thể vạn vật trên thế gian là vĩnh cửu vậy. 

Thế gian này, vốn mỏng manh như mây khói. Hôm nay còn, ngày mai mất. Hôm nay có, ngày mai không. Đó vốn chẳng phải chân lý gì cao siêu. Bạn chỉ cần quan sát, sẽ thấy điều này hiển hiện ngay trước mắt.

Này những người bạn của tôi, đừng nên xây mộng vàng trên cát nữa. Chỉ là công dã tràng mà thôi!!!

(st)