Một người cha bảo con trai mình: “Hãy nắm chặt tay lại và nói xem con cảm giác như thế nào?”
 

Đứa trẻ nghe theo rồi phàn nàn: “Hơi đau tay ạ.”

Người cha nói: “Vậy thử nắm chặt hơn nữa xem?”

Đứa trẻ nói: “Càng đau tay hơn, lại còn mệt nữa!”

Người cha bèn dạy: “Có những thứ mà con càng nắm chặt thì càng đau đớn, càng buông tay thì càng nhẹ nhàng.”

Bài học rút ra: Rất nhiều đạo lý đều tương tự như vậy, càng thả lỏng thì càng dễ tiếp nhận hơn là cố ép buộc bản thân, vừa mệt mỏi vừa đau đớn mà không nên thành quả gì.

St

Bài liên quan