Dặn lòng phải nhẫn nhịn thôi
Cho qua tai gió những lời chửi, la.
Những lời chửi xéo chửi xa
Những câu thô tục… chỉ là gió bay.

Nhưng thương người chửi bậy đây
Chửi nhiều khẩu nghiệp càng gây não nề.
Dặn lòng đừng quá chấp nê
Ôm tâm giận dữ bốn bề cuồng quay.

Ốm o, ánh mắt hao gầy
Lao vào bi hận đọa dầy tấm thân
Trăm năm trong chốn hồng trần
Cõi lòng nhẫn nhục tới gần Thiện tâm.

(ST)