Trong cuộc sống, khi bị người khác hiểu lầm nếu có thể mỉm cười cho qua, thì đó là một tố chất hàm dưỡng.
 

– Khi chịu ấm ức nếu có thể mỉm cười thản nhiên, thì đó là sự độ lượng.

– Khi chịu thiệt thòi vẫn có thể cười xoà vui vẻ, thì đó là sự khoáng đạt.

– Khi bất lực vẫn có thể mỉm cười lạc quan, thì đó lại là một đức hạnh tốt. 

– Lúc gặp nguy nan vẫn có thể điềm nhiên mỉm cười, ắt đó là bậc quý nhân.

– Khi bị khinh miệt vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười, thì đó là sự tự tin.

– Khi thất tình vẫn có thể nhoẻn miệng cười vang, thì đó là sự giải thoát, an nhiên tự tại.

Nhiều khi không tranh biện không phải là thừa nhận, mà là trong tâm không thấy hổ thẹn

de tam het met moi

Nhiều khi chẳng để tâm, không phải vì chịu thua, mà là nhận rõ bản thân mình, hiểu được tâm của đôi bên.

Nhiều khi trầm lặng, không phải là không muốn nói, mà là lúc này sự im lặng đáng giá hơn cả ngàn lời.

ST