Bi kịch đời người là phóng đại hạnh phúc của kẻ khác và trầm trọng hoá nỗi khổ của bản thân.

bi kich doi nguoi

Cho nên nhìn ai cũng thấy họ sướng, họ hạnh phúc mà không biết được đã là con người thì ai cũng sẽ có những góc khuất, sự sung sướng hiện tại họ đang thể hiện cho bạn thấy phải đánh đổi bằng điều gì liệu bạn có biết không?

-st-