Đối nhân xử thế “mềm” một chút, sẽ dễ dàng có được những mối quan hệ tốt đẹp.
 

Tục ngữ nói: nhân chi vi thiện, phúc tuy mạc chí, họa dĩ viễn ly (người ở hiền, phúc dù chưa tới nhưng họa cũng tránh được xa)  

Làm người, khiêm tốn một chút, không hề sai. Làm người, lượng thiện một chút, lại càng không sai. 

buong tay

Thế gian này, không ai là hoàn hảo cả, chúng ta phải đứng trên quan điểm của người khác để hiểu họ.

Đôi khi, lựa chọn buông tay sẽ tốt hơn đứng đó phàn nàn. 

Khi bạn buông tha cho một người nào đó, nghĩa là đang buông tha cho chính mình. 

Lâu dần, luôn sẽ có ai đó nhớ đến những điều tốt đẹp của bạn. 

Vì vậy, làm người nên “mềm tâm” một chút, có vậy mới được nhiều phúc, mới có thể thắng được lòng tin của người khác.

St