Cuộc sống thế nhân nhiều khổ đau

Nên cần thông cảm hiểu cho nhau

Nụ cười luôn mỉm trên gương mặt

Chia sẻ tình người có trước sau

Đau khổ trần gian rất khó lường

Làm người hãy sống với tình thương

Nụ cười miễn phí cần nên có

Xoa dịu cuộc đời bớt thê lương

Đừng quá lạnh lùng không chút vui

Vui lên tiến bước quyết không lui

Buông đi những thứ không như ý

Nỗi khổ ôm chi để ngậm ngùi

Xả hết não phiền đời đẹp tươi

Gặp nhau giao tiếp có tình người

Cười vui chân thật thêm thân thiết

Giữ mãi cho nhau một nụ cười.

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay