Tráng Sỹ:

– Im lặng không phải là câm

Im lặng là để ngấm ngầm ra tay!

– Im lặng không phải là cay (cay cú)

Im lặng là để phơi bày trắng đen

– Im lặng không phải là hèn

Im lặng là để chờ phen trả thù.

– Im lặng không phải là ngu

Im lặng là để đánh đu với đời.

Thầy Tu:

– Im lặng không phải là câm

Im lặng là để Quán tâm của mình,

– Im lặng không phải bất bình

Im lặng để khỏi sự sinh trùng trùng.

– Im lặng để sống đại hùng

Thắng mình hơn thắng ba quân bên ngoài.

– Im lặng, chẳng hơn thua ai

Im lặng là để tâm này thênh thang..

Nguồn: Đạo Phật Ngày Na