“Chúng ta thường thấy những cảnh tượng như thế này: một người luôn tìm kiếm, ghen tị và hâm mộ hạnh phúc của người khác, quay đầu lại, liền phát hiện có người cũng đang hâm mộ mình. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Nhưng hạnh phúc của bạn lại thường là trong mắt của người khác.”

hanh phuc chan that
-st-