Biết rằng cuộc sống phũ phàng
Đâu như giấc mộng, đêm vàng hay mơ.

Cuộc đời như sóng xô bờ
Đâu như mộng đẹp, lời thơ ngọt ngào.

Cuộc đời là những nỗi đau
Lệ rơi mi ướt, nhát dao nhói lòng.

Cuộc đời bể rộng mênh mông
Nông sâu ai biết, lòng người ai hay.

Cuộc đời như ớt cay cay
Buồn nhiều vui ít, lệ say đắng lòng.

Đời là ảo mộng hư không
Thật tâm ta sống, cho lòng nhẹ vơi.

Mặc cho sóng gió biển trời
Mình hãy là mình, dù đời ra sao.


(st)