Bạn sẽ khá bất ngờ khi nhận ra, rất nhiều người hẹn vào ngày mai. Mà ngày mai là bao giờ chính họ cũng không biết. Bởi ngày mai luôn ở thì tương lai. Chưa bao giờ ở hiện tại.

Chúng ta đi làm cả ngày, thậm chí tăng ca đêm ngày, cũng chỉ vì nghĩ ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay. Ngày mai sẽ có thứ này, có thứ kia. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc.

Bạn sẽ trì hoãn hạnh phúc chân thực của chính bạn, cho đến ngày bạn nhận ra. Hiện tại mới là tất cả những gì bạn có.

Không ai có thể đoán trước tương lai cả. Tất cả đều nằm trong hiện tại, trong bàn tay và trái tim bạn.

Bạn có thể học cách bằng lòng với hiện tại. Đồng thời xây dựng nó theo hướng tích cực nhất mà bạn biết. Đó chính là sống trong thiện pháp. Rồi bạn sẽ bất ngờ khi cả hành trình là những điều rất thú vị. Rằng đích đến chẳng còn quá quan trọng nữa. Quan trong là trong hành trình trải nghiệm cuộc sống của chính bạn, bạn đã học được bao điều thú vị.

Khi bạn thôi không còn trông chờ vào tương lai. Khi bạn thôi không còn dán nhãn đúng sai, tốt xấu hay được mất cho thế giới. Khi đó bạn mới thực sự hạnh phúc trong hiện tại.

(st)