Hoa đẹp đâu cần phải tỏa hương 
Tâm vui an lạc đó thiên đường 
Niết Bàn vĩnh cữu niềm hạnh phúc 
Ðạo tràng tươi sáng rạng mười phương.

Hoa nở hoa tàn hương sẽ phai 
Có chi bền vững thế gian này?
Hết còn được mất đời tạm bợ 
Ra đi nhắm mắt cũng xuôi tay.

Hoa đẹp muôn đời không nhạt phai 
Trái tim nhân hậu với muôn loài 
Từ bi độ lượng cùng chia sẻ 
Thế giới an bình hạnh phúc thay.

(ST)