Trong đầm nở đóa từ bi
Vươn vai hé nụ liên trì ngát hương
Điệp trùng cánh mỏng manh thương
Diệu thường khêu ngọn thuần lương bập bùng!

Trời Tây trải ánh lụa nhung
Tràng phang bạch nụ ung dung sáng ngời!
Sa – la trổ sắc thảnh thơi..
Bồ đề đươm nhụy vàng huê ánh mầu

Khát lòng uống chén tuệ sâu
Ngủ quên một giấc mộng sầu thế nhân
Quẳng ưu tư, xóa nhọc nhằn
Thắp hồng một ánh nhiên đăng dịu hiền!

Vũ Nguyễn (Diệu Âm)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng