Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

huu duyen thien ly nang tuong ngo

Cho dù con người hay vật chất của cải cũng vậy
Người có của tiền mà mạng số không nắm giữ được, rất nhanh, tiền của cũng có chân chạy sang nơi khác.

Người với người, cho dù bạn bè, cho dù người yêu, khi hội tụ nhân duyên thì gặp nhau. Vui buồn cùng chia sẻ. Khi duyên tan rã rồi cũng giống như người chưa quen.
-st-