Dung là khoan dung. Khoan dung là gì? Khoan dung là tiếp nhận tam quan của người khác, bao dung lỗi lầm của người khác, và cái gan dám tự ngẫm lại chính mình.
 

Đời người 10 chuyện thì có tới 8,9 chuyện không như ý, những chuyện được như ý quả thực rất ít, vì vậy, khoan dung cho người khác, nhiều khi chính là mở đường cho cái tâm của mình.

Cứ vấn vương mãi ân oán, thứ đem lại, chỉ là sự tức giận vô hạn và một cái tâm khó mà bình tĩnh.

Có người nói: “Dĩ tắc nhân chi tâm tắc kỉ, dĩ nộ kỉ chi tâm nộ nhân”, ý muốn nói, dùng sự khắt khe như khi đối xử với mọi người để nhìn nhận lại bản thân, dùng sự khoan dung như với chính mình để đối xử với người khác.

Khoan dung, không phải là thỏa hiệp một cách nhu nhược, mà là bạn hiểu được ra rằng, tất cả những điều này chẳng qua cũng chỉ là một trải nghiệm, nếu đã quyết định tiến những bước lớn về phía trước, vậy thì không cần thiết phải giam mình trong những vướng mắc không đáng để tâm này.

Tâm nếu cứ tính toán thì đâu đâu cũng là sự tức giận; tâm nếu bao dung rộng mở hơn thì lúc nào cũng là ngày xuân.

khoan dung

Đối mặt với mọi ác ý trong cuộc đời, chi bằng cứ nỗ lực tiến về phía trước.

Xem những viên gạch mà người khác để lại là cái cầu giúp mình không phải dẫm xuống bùn.

Đợi tới khi bạn bước lên tới một cao độ nào đó, những thứ không hay ho gì kia, bạn tự nhiên chẳng còn nghe thấy nữa.

St