Một người thực sự trưởng thành không bao giờ thể hiện. Là một người, càng khiêm tốn càng có giá trị. Khiêm tốn làm cho con người ta tiến bộ, còn niềm tự hào làm cho chúng ta lạc hậu.
khong pho truong
 

Những con kiến siêng năng thường im lặng làm việc. Là một người đàn ông, thể hiện không phải là một kỹ năng, mà đó là biểu hiện thấp nhất của sự khôn ngoan. Thái độ khiêm nhường làm cho mọi người cảm thấy gần gũi, và hành động khôn khéo khiến mọi người tôn trọng.

Người càng mạnh mẽ, sẽ càng tỏ ra bình thường. Chỉ bằng cách học hỏi sự khiêm tốn, tài năng sẽ tiếp tục tỏa sáng và đạt được những thành tựu to lớn hơn. Là một người ít quan trọng, sự nghiệp sẽ ổn định.

Sự mạnh mẽ dễ dàng bị đánh bại, trong khi sự mềm mại sẽ là dài lâu. Khiêm tốn luôn là vô hại. Cuộc sống riêng của mỗi người, không có gì đáng để thể hiện. Học cách khiêm tốn, bình tĩnh hơn sẽ có nhiều bạn bè và sở hữu nhiều mối quan hệ giá trị.

St