Con người bản tánh hiền lương
Nếu không tu chí… lầm đường như chơi
Kiếp này cực khổ tả tơi
Cầu mong kiếp khác… thảnh thơi an nhàn!

Nếu muốn hết cảnh cơ hàn
Đừng nên tạo nghiệp, dối gian lọc lừa 
Việc thiện nên làm say sưa
Tìm lành lánh dữ… mây mưa chớ màng.

Mai này đổi đời sang trang
An lành muôn kiếp, vẻ vang muôn đời
Thân tâm an lạc tuyệt vời
Không còn vướng nợ… chơi vơi đoạ đày.

Sinh ra trên cõi đời này
Tham – Sân – Si – Hận, đắng cay vô vàn
Nhân lúc còn ở trần gian
Gieo bòn phước đức… xua tan ưu phiền…

Kiếp sau Niết Bàn cõi Tiên
Không còn đau khổ… an nhiên muôn đời !

(ST)