Chúng ta, cứ mải mê với những danh vọng khát khao một đời. Làm gì cũng dám. Cái gì cũng làm. Không phân biệt tốt xấu phải trái. Họ chỉ nghĩ được cho mình, không nghĩ được xa hơn. Không nhận ra họ chỉ là một phần nhỏ bé của cái thế giới họ tạo ra.

Con voi có mạnh mẽ đến đâu. Đứng trước bão tố cũng bất lực.

Vậy mà cả đời toan tính ấm êm, lại chỉ tính toán cho mình mà không tính cho đời. Đừng để đến ngày cuộc đời trả lại nhân quả. Lúc ấy hối hận cũng đã quá muộn màng rồi.

Nhân sinh như kỳ, chớp mắt lại đã là cả một đời. Không có nhiều thời gian cho bạn phung phí.

Một hạt mầm gieo xuống. Sẽ sinh ra vô số quả xanh. Bạn chẳng thể nào biết được.

Chỉ mong ai làm việc gì, cũng nên nghĩ đến nhân quả thiện ác rồi mới xuống tay. Để thế giới này, bớt lại những bão tố khổ đau không cần thiết. Cuộc đời này, sẽ bình lặng hơn.

(st)