Sống đơn giản, không giở thủ đoạn, không mưu tính thiệt hơn, không nghị luận chuyện của người ta. Mở to mắt, nỗ lực làm việc; khép mi lại, say giấc ngủ ngon.
 

Làm người…
Trước sau như một, đã nói là làm. Nói khoác không biết ngượng, sẽ khiến người chán ghét. Miệng mật ngọt mà dạ gươm đao, sẽ khiến người oán hận.
Đối xử với bằng hữu, ít một chút hoa mỹ, nhiều một chút chân thành.
Đối xử với cộng sự, ít một chút qua loa lừa gạt, nhiều một chút tận lực, tận tâm.

can lam nguoi don gian

Làm người…
Làm việc cần thành thật, kiếm tiền nên dựa vào lương tâm; đừng vì tiền tài mà bày mưu tính kế với huynh đệ; đừng bởi danh lợi quyền thế mà bán đứng bằng hữu tri kỷ.
Nội tâm không thẹn thì không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Hành vi chính trực, thì không sợ có người nghị luận ở phía sau.

Làm người…
Không khinh dễ kẻ yếu, không a dua kẻ mạnh; không xem nhẹ người nghèo, không oán hận người giàu.
Đối với người lớn, tôn kính một chút; đối với con trẻ, kiên nhẫn một chút; đối với bạn đồng hành, chân thành một chút, đối với cha mẹ, hiếu thuận một chút.

Chữ nhân viết thì dễ, nhưng làm được lại rất khó. Làm người thiện lương sẽ sống được tự tại; làm một người không tranh quyền thế, thời khắc sẽ an bình.
Nhân sinh muốn không muộn phiền, cần làm người đơn giản…

St