Shu Yan, Hoàng Đế Đời nhà Tống, khi còn nhỏ ông rất thông minh và thật thà.

Ông ta viết nhiều bài viết giá trị khi mới lên 7 tuổi. Ông ta rất giỏi đến nổi lúc 15 tuổi đã được đề cử lên hoàng đế bởi quan huyện. Mặc dầu ông có cơ hội được hoàng đế tiến cử, nhưng ông chọn vào dự thi như 3,100 thí sinh khác. Ngồi trong phòng thi, ông biết là đề thi này ông đã làm trước đây rồi. Vì thế ông đưa tay lên và nói với giám thị phòng thi: “Thưa ông, tôi đã làm đề thi này trước đây. Tôi muốn công bằng. Ông làm ơn cho tôi đề thi khác được không?” 

Lời đề nghị của ông được giải quyết. Ông nhận đề thi mới. Ông đọc rất cẩn thận, nghĩ một chút rồi làm xong bài thi một mạch không nghỉ. Ông giám thị trưởng rất kinh ngạc ở mức thông minh của ông. Shu Yan trước hết yêu cầu được thi cử thay vì được hoàng đế phỏng vấn. Sau đó ông yêu cầu đề thi mới. Lòng thành thật của ông làm cho mọi người kính phục. Không những chỉ có lời đồn đại trong đám thí sinh, mà chính hoàng đế cũng nghe đến. Hoàng đế bèn gọi Shu Yan và khen ngợi rằng:“Ngươi không những đã đầy tài năng, mà còn có đức độ, thật thà!”chính cái đức độ này đã giúp Shu Yan thăng tiến trên con đường quan lại sau này. 

Lòng thật thà là một đức độ và đưa đến giàu sang phú qúy. Vì thế, mọi người phải nên có đức độ này.

(ST)