Nhận ra những thứ mà bạn cứ khăng khăng “nhất định phải có”, đó chính là mấu chốt của tự do.

mau chot cua tu do
Nói cách khác, một khi “thói quen” đó được cải biến, những điều trước đây “nhất định phải có” đã không còn là nhu cầu phải có nữa, thì bạn sẽ thấy mình được tự do và không còn bị ràng buộc bởi nó.

Đôi khi thay đổi khía cạnh nhìn nhận, thay đổi ý niệm, sẽ phát hiện tương lai phía trước sẽ rộng mở và sáng sủa hơn, bạn nên suy nghiệm để rút ra bài học hữu ích từ điều này.


-st-