(PPUD) Nhân “Ngày của mẹ”, Cư sĩ Hoàng Phong có gởi đến BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng bài thơ “Mẹ hát” . BBT trân trọng cảm ơn tác giả.

Mẹ hát đưa tiễn ta đi,

Mang theo tiếng mẹ ta đi vào đời.

Dù đi trọn kiếp con người,

Vẫn chưa quên hết những lời mẹ ru.

Mẹ ru đưa tiễn ta đi,

Nẽo đời muôn dặm một lời mẹ khuyên:

Này con nhớ lấy đừng quên,

Tình người con nhé hát lên giữa đời!

Một mình mẹ hát hôm nay,

Suối vàng vọng lại thuở ngày ru con.

À ơi tiếng hát mỏi mòn,

Trong tim lời mẹ vẫn còn tiếng ngân.

Ngả nghiêng quả đất xoay vần,

Thương mẹ ta hát cõi trần nghêu ngao.

Cất cao lời mẹ thuở nào,

À ơi ta hát gửi vào không gian.

Bures-Sur-Yvette, 12.05.13

Hoang Phong

Với biết bao đau khổ mẹ tiễn ta vào đời.

Vậy ta hãy cố gắng biến những khổ đau ấy của mẹ thành những lời ca thật đẹp

Để nghêu ngao hát lên giữa đời.

Hát lên những lời ca thật đẹp trong lòng mình

Để gửi vào không gian và lòng người,

Biết đâu cũng có thể mang lại cho mẹ một niềm vui nơi chín suối.

(Những gì tôi viết chính là tiếng hát của mẹ)