Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải
Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên!
Tay chân còn có khi nghe thừa thải
Vũ trụ còn…bao khoảng trống vô biên.

Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng
Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi.
Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời
Sẽ lật sách sang trang…hồn giấy mới.

Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội
Theo dòng đời hối hả bước chông chênh
Sẽ yêu sao sáng Chủ nhật yên lành
Mở khung cửa…ngắm bình mình tỏa nắng.

Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng
Thì bao điều cay đắng hãy cho qua.
Và nhận ra hiện tại (present) chính là quà
Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót.

Thích Tánh Tuệ