Trăng gác đầu non trăng soi nhân thế
Ngược bến sông mê tìm kế miên trường 
Kẻ phàm người thánh đồng cư tu hành 
Tâm không phân biệt hạnh lành an nhiên 
 
Hương từ dịu tỏa khắp miền trần ai
Vườn thiền liên sắc hoa khai thắm nhuần 
Ánh dương bừng sáng hồng vân xa vời 
Đến đi trong cõi thảnh thơi hữu tình …

 
Bạch Vân Nhi