Ai sinh ai tử ngày qua ?
Đời người bỗng chốc hoá ra luân trầm
Cuộc sống nào khác kiếp tằm
Quẩn quanh kéo kén âm thầm tơ vương

Bầu Trời còn ánh thái dương
Mặt đất vô số con đường an nguy
Thuận duyên cùng một chuyến đi
Về nơi bến đỗ chung quy thiện lành

(Bạch Vân Nhi)