Con người sống giữa trần gian
Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều
Hỏi đời sống được bao nhiêu?
Mà sao ta phải… chịu nhiều đắng cay!

Thôi thì ta tự đổi thay
Giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng
Từ bi buông bỏ là xong
Thân tâm an lạc, thong dong nhẹ nhàng.

Dẫu cho số phận bẽ bàng
Lòng từ buông xả, đeo mang làm gì?
Tự mình chuốc lấy sầu bi
Ngẫm đi tính lại, lợi chi cho mình.

Luân hồi trong cõi ba sinh
Gieo nhân gặp quả, phân minh rõ ràng
Chẳng phải vô cớ đeo mang
Mà là duyên nợ… ta đang trả dần.

Quy luật con tạo xoay vần
Đời người sống giữa cõi trần trả vay
Trở về cát bụi trắng tay
Sao không buông bỏ… đổi thay cuộc đời?

Mai này đến lúc về trời
Tây phương cực lạc… thảnh thơi Niết bàn
Chẳng còn vướng nợ trần gian
Muôn đời muôn kiếp, Phật ban duyên lành!

(ST)