Nuôi con, phải nuôi cả thể xác lẫn tâm hồn. Thể xác và tâm hồn phải cùng lớn, cùng song hành, đây là điều quan trọng cách dạy con, để tạo dựng lên một thế hệ vững chãi và tốt đẹp mai này.