Pháp thoại Giới Thiệu Kinh Văn PG Bài 3: 62 Tà Thuyết (Kinh Phạm Võng) do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 15-11-2018

video

Bài liên quan