Pháp thoại 7 loại lửa do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hải Vân Sơn (Đà Nẵng)

video