Bài pháp thoại Ai Bị Chi Phối Nghiệp doThầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 23.12.2018

video

 

Bài liên quan