Home Authors Posts by Thích Trí Huệ

Thích Trí Huệ

Thích Trí Huệ
1589 POSTS

Tiểu sử: Đại Đức Thích Trí Huệ Thế danh Trần Minh Á, sinh ngày : 25-03-1971, quê quán: Cà Mau. Thầy tốt nghiệp: Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh ngành Kỹ Sư Xây Dựng. Năm cuối Học Viện PGVN tại TPHCM

Hiện tại Thầy trụ trì chùa Pháp Tạng (c3 8, Lê Đình Chi, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh) - Điện thoại: 0169 690 4909

Pháp thoại mới

Xem nhiều