Bài pháp âm Làm Gì Hết Khổ Thầy Ơi được thầy Thích Trí Huệ giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 41 tại chùa Pháp Trường năm 2015

Bài liên quan