30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Trí Huệ

Thích Trí Huệ

Tổng hợp toàn bộ gần 2000 bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng. Cập nhật liên tục bài mới nhất của Thầy

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Niệm Phật Để Làm Gì Và Làm Gì Để Niệm Phật - Thích Trí Huệ

Niệm Phật Để Làm Gì Và Làm Gì Để Niệm Phật – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Niệm Phật Để Làm Gì Và Làm Gì Để Niệm Phật được thầy Thích Trí Huệ giảng tại chùa Huyền Trang (Đồng...
Tu - Thích Trí Huệ

Tu – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Tu được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phước Viên (318 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,...
Chuyện Thế Gian Còn Mang Thì Khổ - Thích Trí Huệ mới nhất

Chuyện Thế Gian Còn Mang Thì Khổ – Thích Trí Huệ

Bài pháp âm Chuyện Thế Gian Còn Mang Thì Khổ được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Di Lặc (Quận Bình Tân,...
Khai Tâm Mở Trí Phần 3 - Thầy Thích Trí Huệ mới nhất

Khai Tâm Mở Trí Phần 3 – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Khai Tâm Mở Trí Phần 3 được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam cơ...
Làm Gì Hết Khổ Thầy Ơi - Thích Trí Huệ mới nhất

Làm Gì Hết Khổ Thầy Ơi – Thích Trí Huệ

Bài pháp âm Làm Gì Hết Khổ Thầy Ơi được thầy Thích Trí Huệ giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 41 tại...
Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Long Hưng Tự (Quận Tân Bình,...
Đạo Lý Ở Đời - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất 2016

Đạo Lý Ở Đời – Thích Trí Huệ

Bài pháp âm Đạo Lý Ở Đời được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Đông Phước ngày 28/04/2016https://www.youtube.com/watch?v=gC3e1I8uXTI
Khai Tâm Mở Trí Phần 2 - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Khai Tâm Mở Trí Phần 2 – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Khai Tâm Mở Trí Phần 2 được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Thiên Phúc (Hải...
Đạo Phật Là Gì, Thế Nào Là Công Phu Tu Tập - Thích Trí Huệ

Đạo Phật Là Gì, Thế Nào Là Công Phu Tu Tập – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Đạo Phật Là Gì, Thế Nào Là Công Phu Tu Tập do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hòa...
Vấn Đáp Phật Học Kỳ 2 - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất

Vấn Đáp Phật Học Kỳ 2 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Vấn Đáp Phật Học Kỳ 2 được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng) năm...
Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)https://www.youtube.com/watch?v=GHWCimfunyA
Hướng Dẫn Tu Tập - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Hướng Dẫn Tu Tập – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Hướng Dẫn Tu Tập được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Tạnghttps://www.youtube.com/watch?v=pcmHsYPWkdc
Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không - Thích Trí Huệ

Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Như Không do thầy Thích Trí Huệ giảng tại Tịnh Xá...
Vượt Qua Ma Nghiệp - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất

Vượt Qua Ma Nghiệp – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Vượt Qua Ma Nghiệp được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Mai Sơn Tự ngày 03/11/Ất Mùihttps://www.youtube.com/watch?v=VZWFJrcNAOE
12 Nguyên Tắc Sống Lâu Sống Khỏe - Thích Trí Huệ

12 Nguyên Tắc Sống Lâu Sống Khỏe – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại 12 Nguyên Tắc Sống Lâu Sống Khỏe được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện (Quận...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2...
Nếp Sống Văn Minh - Đại đức Thích Trí Huệ 2016

Nếp Sống Văn Minh – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Nếp Sống Văn Minh được đại đức Thích Trí Huệ chia sẻ cho học sinh THCS - THPT Tân Châu (Tây Ninh)...
Cơn Lũ Cuộc Đời - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất 2015

Cơn Lũ Cuộc Đời – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Cơn Lũ Cuộc Đời được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Võ năm 2015https://www.youtube.com/watch?v=0wJtIlupRvU
Phật Tử Thời Đại Mới - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất

Phật Tử Thời Đại Mới – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Phật Tử Thời Đại Mới được thầy Thích Trí Huệ giảng trong Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc năm 2015 tại chùa...
Tu Tập Cấp Độ 2 - Thích Trí Huệ mới nhất

Tu Tập Cấp Độ 2 – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Tu Tập Cấp Độ 2 được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Thườnghttps://www.youtube.com/watch?v=-Y-2wF1cAYI
Việc Ác, Việc Thiện, Và Câu Niệm Phật - Thích Trí Huệ

Việc Ác, Việc Thiện, Và Câu Niệm Phật – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Việc Ác, Việc Thiện, Và Câu Niệm Phật do đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Giác Hạnhhttps://www.youtube.com/watch?v=4h8ZNdQ6YLg
Khai Tâm Mở Trí Phần 1 - Đại đức Thích Trí Huệ giảng

Khai Tâm Mở Trí Phần 1 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Khai Tâm Mở Trí Phần 1 được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam...
Sức Khỏe Và Tu Tập - Đại đức Thích Trí Huệ 2015

Sức Khỏe Và Tu Tập – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Sức Khỏe Và Tu Tập được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phật Quang (Hoa Kỳ)...
Cộng Tu Và Biệt Tu - Thầy Thích Trí Huệ mới nhất 2015

Cộng Tu Và Biệt Tu – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại "Cộng Tu Và Biệt Tu" được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày...
Đời Giả - Đại đức Thích Trí Huệ thuyết pháp 2015

Đời Giả – Thích Trí Huệ

Video thuyết pháp "Đời Giả" do đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 25/10/2015https://www.youtube.com/watch?v=UF3Jv6dKna8

Nhổ Tận Gốc Của Nghiệp – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp "Nhổ Tận Gốc Của Nghiệp" được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày...
Giới Pháp Nâng Cao - Đại đức Thích Trí Huệ 2016

Giới Pháp Nâng Cao – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp "Giới Pháp Nâng Cao" được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Thiên Phú (TP Nha Trang,...