Pháp thoại Ba điều đức Phật không làm được do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-04-2019

video